kompleksowa ochrona

PPOŻ i BHP

roboty ziemne

roboty budowlane
fotowoltaika

KONTAKT

PPOŻ

Od wielu lat zajmujemy się kompleksowymi usługami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
Ciągle staramy się rozwijać, wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

Szkolenia PPOŻ oraz ćwiczenia z zakresu użycia gaśnic.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia PPOŻ z zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu zapoznanie pracowników w zakresie:

  • organizacji ochrony przeciwpożarowej,

  • zasad bezpieczeństwa ewakuacji ludzi,

  • użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak gaśnice i hydranty,

  • sposobu zapobiegania pożarom,

  • zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.


W zakresie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - szkolenia wdrożeniowe.

Prowadzimy szkolenia i zapoznajemy pracowników z zasadami procedur wewnętrznych zakładu pracy odnośnie do funkcjonujących Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Program szkolenia ustalamy indywidualnie i dostosowujemy do faktycznych warunków zakładu pracy.


Szkolenia PPOŻ dla osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników.


Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy dla osób odpowiedzialnych za ten zakres w zakładzie pracy.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Jesteś zainteresowany - nie czekaj, zadzwoń lub napisz maila

karoceza.pl

Oferujemy:
Obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożarów
i ewakuacji.
Na podstawie art. 209(Zob. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) § 1 pkt 2 kodeksu pracy (dalej: KP), pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wyznaczeni w ten sposób pracownicy nie muszą odbywać specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Powinni jednak posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach którego omówiono rozpatrywaną problematykę.

 

P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów
tel. 15 866 15 60, kom. 509 531 267, kom. 519 059 819

Created MAGNUM

copyright © 2020 karoceza.pl

kompleksowa ochrona przeciwpożarowa oraz BHP • roboty ziemne • roboty budowlane